Žádost o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2024-2025

Vážení rodiče,
pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky pro Vaše dítě, vyplňte prosím následující žádost a doložte ji dvěma doporučujícími posouzeními - originály uvedenými v příloze dané žádosti. Jedna zpráva je z pedagogicko-psychologické poradny, druhá od lékaře - ta může být i od Vašeho dětského lékaře.
S danými dokumenty se pak dostavte do školy za ředitelem po předchozí domluvě s ním (bez dítěte), a to  ještě před samotným zápisem, např. 16.4 nebo 17.4.2024. 
Soubory: