Cesta za divadelními titány

Datum: 
Pátek, 29. Září 2023 - 11:15

Dne 26. 9. 2023 k nám do Velkých Pavlovic opět po roce zavítala královéhradecká společnost Divadélko pro školy, která si tentokráte pro žáky připravila představení s názvem „Divadelní cestopis aneb Evropou od renesance po realismus“.

Jak název napovídá, jednalo se o několik krátkých zastavení do vybraných evropských zemí k významným dramatikům, kteří svým dílem výrazně ovlivnili vývoj světového dramatu. Žáci se tak během hodinové exkurze postupně seznámili s životem a tvorbou W. Shakespeara, Molliéra, C. Goldoniho, E. Rostanda či bratří Mrštíků. Celé představení bylo vystaveno na činnosti pouhých dvou herců, kteří velmi energickým výkonem, doprovázeným častými výměnami kostýmů a charakterů postav, zvládli bravurně zinscenovat dnes již nesmrtelná díla výše uvedených autorů. A když si sami nestačili, obrátili se na diváky z obecenstva, kteří tak byli doslova vtaženi do děje. To vše vedlo k mnoha humorným a úsměvným situacím, přestože byla zrovna na programu vážná tragédie.  

Na závěr se tedy sluší poděkovat zmíněné divadelní společnosti a jejím hercům za popularizaci divadelního umění mezi naší mládeží. Již William Shakespeare říkal: „Celý svět je jeviště a všichni lidé na něm jenom herci.“

Mgr. Petr Hanzálek a kolektiv 2. stupně