Fyzika hrou

Datum: 
Pátek, 22. Leden 2016 - 14:45

O pravdivosti tohoto názvu se jeli přesvědčit žáci devátých ročníků na Střední školu strojírenskou a elektrotechnickou v Brně Líšni. Po úvodním výkladu p. učitele Prokopa si zde mohli sami odzkoušet řadu fyzikálních pokusů. Některé upoutal  silný magnet, autodráha na ruční pohon, parní stroj na stlačený vzduch, elektrické dělo či  da Vinciho most. Ten se podařilo nejrychleji postavit Pavlu Šmídovi z 9. B.

Vzhledem k tomu, že se prezentace vždy účastnila jen jedna třída, tak pro druhou třídu byla paralelně zajištěna prohlídka v atraktivním prostředí Zetor Gallery. Tento nově zrekonstruovaný areál se nachází naproti střední školy. V celkem čtyřech velkých sálech je zmapována historie a vývoj traktoru Zetor. Zde se žáci  seznámili s danou tematikou jak pomocí mluveného výkladu, tak i prostřednictvím interaktivní tabule. Na závěr exkurze si mohli žáci vystavené traktory prohlédnout zvenku i zevnitř. To pro mnohé bylo největším zážitkem. Velký zájem a nadšení o prohlídku exponátů projevili nejenom chlapci, ale kupodivu i dívky.


                                                                                                            Ing. Lenka Bukovská