Jarní úklid žáků základní školy

Datum: 
Úterý, 4. Duben 2017 - 16:10

Žáci základní školy přiložili ruku k dílu při jarním úklidu. Hrábě, lopaty, košťata, pracovní rukavice a už se rozdělovala místa v okolí školy. Žáci sedmých ročníků a 6. A měli za úkol pod vedením paní učitelky Veverkové a Bukovské zamést a pohrabat prostory malého parku před školou a před vstupem do školy, uklidit chodník pod okny tříd a posbírat papírky.  

Pan učitel Slavík se žáky 7. A se zdárně zhostil úklidu uličky mezi školou a bývalým kinem. Jako každý rok ulička nezklamala. Nashromážděné odpadky byly dány do pytlů a pracovníci městského úřadu nám je potom vyvezli.

                                                                           Ing. Lenka Bukovská