Matematický klokan na naší ZŠ

Datum: 
Pondělí, 27. Březen 2017 - 14:35

Sotva zaklepalo jaro, přiskákal do naší školy klokan s mezinárodní soutěží Matematický klokan. ZŠ Velké Pavlovice se jako každoročně podílela na tomto velice zajímavém soutěžení.

Žáci pracovali ve čtyřech kategoriích. 1.kategorie – 2.,3. třída, 2.kategorie – 4.,5. třída, 3.kategorie - 6.,7. třída a 4.kategorie – 8.,9. třída. Žáci z 1.kategorie počítají 45 minut 18 příkladů, žáci dalších kategorií pracují se zadanými 24 příklady 60 minut. Příklady jsou bodovány: třetina za 3 body, třetina za 4 body a třetina za 5 bodů. Vynechané řešení se neboduje a za chybu se vždy odečítá 1 bod. Navíc všichni dostávají od klokana dar 24 bodů hned na startu.

Žáci se při zdolávání úskalí úkolů velice snažili, za což jim patří obrovský dík. Pro zajímavost uvedu trojici nejúspěšnějších žáků v každé kategorii:

1.kateg. – Samuel Horák (80 b.), Matyáš Hádlík (63 b.), Viktor Fůkal a Matyáš Havlín (53 b.)

2.kateg. – Jitka Hádlíková (103 b.), Miroslav Osička (84 b.), Beáta Čejková (79 b.)

3.kateg. – Viktor Nezhoda a Martin Hádlík (70 b.), Jan Pham (65 b.), Matěj Kocmánek a Barbora 

                  Hiclová (60 b.)

4.kateg. – Matěj Klementa (65 b.), Tomáš Fridrich (64 b.), Simona Hasilová (62 b.)

Věříme, že spousta zajímavých příkladů žáky obohatila a za rok se těšíme na nové nápady při řešení. Taktéž velké díky vyučujícím za čas věnovaný soutěži i zpracování výsledků. 

                                                                                                                                               Mgr.J.Slavík