Na zříceninu hradu, do jeskyní, na poutní místo

Datum: 
Pondělí, 15. Září 2014 - 11:25

To je stručný výčet míst, která návštívili účastníci sobotního výletu pořádaného Lenkou Bukovskou, pod hlavičkou Střediska volného času. První zastavení byla zřícenina hradu Helfštýn, vévodící celému údolí Moravské brány. V podvědomí je nám však tento hrad znám akcí Hefaistos - setkáním uměleckých kovářů na konci srpna.V roce 1986/87 byla v suterénu paláce vybudována stálá expozice uměleckého kovářství a zhruba o 10 let později rozšířená o expozici historické mincovny s replikami renesančního strojního vybavení. Stěny těchto místností jsou z kamene se zeleným povrchem. A jak nám řekla p. průvodkyně : " Kdo se jich dotkne a něco si přeje, do roka se mu to vyplní".A tak většina z nás ji rychle uposlechla a za rok se uvidí, jestli měla pravdu.

Při druhém zastavení jsme navštívili Zbrašovské aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou. Jsou jedinými zpřístupněnými jeskyněmi hydrotermálního původu v ČR. Na jejich vzniku se kromě běžných srážkových vod podílela také teplá uhličitá kyselka. Unikátní výzdobu tvoří gejzírové stalagmity, kulovité povlaky zvané " koblihy " a křehké keříčky bílého minerálu aragonitu. Jejich krásu obdivoval každý z nás.V jeskyních byla i příjemná teplota okolo 14,5 °C .

Posledním zastavením našeho sobotního výletu bylo poutní mariánské místo Svatý Hostýn - kopec v Hostýnských vrších. Komplex zahrnoval baziliku Nanebevzetí Panny Marie, ubytovny pro poutníky, křížovou cestu Dušana Jurkoviče, větrnou elektrárnu a vyhlídkovou věž . Svatý Hostýn je 
taktéž znám Orelskou poutí a Poutí Radia Proglas.

A co dodat na závěr - po celou dobu výletu nám přálo počasí, bylo jako na objednávku , sluníčko hřálo a bylo to k neuvěření .

A kam příště ? No přeci na vánoční výlety do Vídně, Gyoru a nebo do Bratislavy.

Lenka Bukovská