Přednáška K-centra Břeclav pro 8. a 9. ročníky

Datum: 
Pondělí, 24. Říjen 2022 - 18:35

V pátek 21. října k nám do třídy přišla paní z K-centra z Břeclavi. Měla nás poučit o riziku braní drog a jiných návykových látek.

Paní, které jsme měli říkat Hany, se nás zeptala, které drogy známe. Když jsme jí vyjmenovali různé drogy, rozdělila je do tří sloupečků a o každé droze nám něco řekla (třeba co se s naším tělem stane, když ji budeme užívat). Sloupečky byly rozděleny na legální drogy, nelegální drogy a něco mezi.

Ve sloupečku s legálními drogami byl třeba alkohol, nikotin (cigarety) nebo PC a mobilní telefony. Ve sloupečku nelegálních drog byl heroin, pervitin, LSD, extáze atd. U těchto nám Hany řekla, jak se u každé cítíme, co se nám děje v těle a jak se chovat, když si ji nechceme vzít. Ve sloupečku mezi byla marihuana, léky a antidepresiva, ředidla a lepidla.

Hany nám nakonec pověděla, jak se máme chovat, když je někdo v našem okolí pod vlivem drog. Doporučila nám, že se máme na K-centrum kdykoliv obrátit, když budeme potřebovat pomoc se závislostí na drogách. A jestli to vyjde, tak v listopadu bychom jeli do K centra v Břeclavi na terénní program.

                                                                            Anna Kašpárková, žákyně 9.A