Preventivní programy ve školním roce 2023/2024

Datum: 
Čtvrtek, 4. Duben 2024 - 9:30

 

Jako každý školní rok, tak i ten letošní, absolvovali všichni žáci preventivní programy, jejichž cílem je prevence šikanování a nevhodného chování, dále prevence rizikového chování, jako je užívání drog, alkoholu či kouření a další preventivní aktivity. Dlouhodobě spolupracujeme se společností Podané ruce Brno, Hope4Kids, PPP Břeclav, K-centrem Břeclav a preventistou Ing. M. Měchurou z Policie ČR. Tyto programy pomáhají ve škole vytvářet bezpečné a podpůrné prostředí, podporují rozvoj sociálních dovedností, empatie, pomáhají žákům rozvíjet dovednosti a strategie pro zvládání stresu, konfliktů a dalších životních situací.

Letos třídy absolvovaly, nebo ještě absolvují následující preventivní programy:

Preventivní program „Zebra“ Ing. Měchura 1.A, 1.B, 2.A, 2.B   - 7.9.

Preventivní přednáška „Drogy“  K-centrum Břeclav  9.A, 9.B -  22.9.

Exkurze K-centrum Břeclav – 9.A, 9.B  - 16.1.

 

Dopravní výchova Hustopeče 4.A - 3.10., 9.4.

Dopravní výchova Hustopeče 4.B -  4.10., 10.4.

 

Preventivní program společnosti Hope4Kids – 5.10.

2.A, 2.B Jak se chránit v nebezpečných situacích?

3.A, 3.B Jak se stát dobrým kamarádem?

 

Preventivní program společnosti Hope4Kids – 19.10.

4.A, 4.B Jak překonat starosti ve škole?

5.A, 5.B Jak využívat IT a média?

 

Program na zlepšení klimatu třídy PPP Břeclav 7.A – 15.11., 29.11.

 

Preventivní program spol. Hope4Kids „Mínus na plus s Ámosem“  9.A, 9.B  - 20.12.

 

Preventivní programy společnosti Hope4Kids „Buďme kamarádi“ 1.A, 1.B  - 14.3.

 

Preventivní programy společnosti Podané ruce Brno – 14.3.

Intimita a sexuální chování – 8.A, 8.B, 9.A, 9.B

 

Preventivní program Ing. Měchury  „Šikana“  5.A, 5.B – 18.3.

 

Preventivní programy společnosti Podané ruce Brno – 26.3.

6.A, 6.B Pocity a potřeby

7.A Alkohol, nikotin a marihuana

 

Beseda „Mezi námi děvčaty- čas proměn“ – dívky 6.A, 6.B, 7.A – 4.4.

 

Preventivní program „Dopravní výchova“ Ing. Měchura 3.A, 3.B – 25.4.

 

Preventivní program „Bezpečno v kyberprostoru“ Ing. Měchura 4.A, 4.B  - 25.4.

 

                                                                                        H. Buryová, zástupce ředitele ZŠ