Projektový den „Ukliďme Velké Pavlovice“

Datum: 
Úterý, 2. Duben 2024 - 8:45

Ve středu před Velikonoci se žáci 2. stupně ZŠ spojili s učiteli a dali se do práce, aby přinesli svému městečku trochu čistoty a krásy. Projektový den se stal nejen vynikající příležitostí k udržení okolí školy a ulic města v pořádku, ale také  posílil pocit odpovědnosti a sounáležitosti s místem, kde žijí.

Žáci byli ráno ve škole nejprve poučeni o bezpečnosti a poté byli vybaveni pytli na odpadky a ochrannými rukavicemi. S pytli v rukou a rukavicemi na rukou se rozešli do ulic, parků a veřejných prostranství, aby vyčistili naše město od nepořádku. Žáci byli rozděleni po třídách. Jejich učitelé je motivovaně vedli k co nejefektivnějšímu sběru a třídění odpadků do odpovídajících pytlů, aby bylo následné recyklování co nejjednodušší. Tato akce, zaměřená na ekologickou osvětu a podporu čistšího životního prostředí, přinesla do našeho života významné pozitivní změny.

Všem zúčastněným žákům moc děkujeme a přejeme jim krásné velikonoční prázdniny.

                                                                                                                                           Mgr. Jaroslava Stávková