Školení Českého červeného kříže

Datum: 
Úterý, 22. Listopad 2016 - 8:35

Dne 21.11.2016 absolvovali žáci 5. a 8. ročníků školení Českého červeného kříže, které bylo zaměřené na poskytování první pomoci. Jednalo se o soubor jednoduchých a logických úkonů, které vedou k záchraně života.

Školení bylo rozděleno na dvě části.

V první – teoretické části záchranáři ČČK nejdříve dětem připomněli důležitá telefonní čísla pro přivolání první pomoci. Po zhlédnutí obrázků s ukázkami první pomoci byli žáci poučeni, jak zastavit tepenné a žilní krvácení, o možnostech transportu zraněného v terénu a uložení zraněného do stabilizované polohy.

Ve druhé – praktické části probíhala výuka na čtyřech stanovištích. Zde se žáci dozvěděli, jak zajistit místo autonehody tak, aby neohrozili svůj život. Ve dvojicích si vyzkoušeli uložení zraněného do zotavovací polohy. Po ukázce resuscitace si každý žák vyzkoušel na figuríně masáž srdce. Na závěr měly děti možnost zastavit krvácení na horní a dolní končetině. Nebylo to vůbec jednoduché, protože místo figuríny ošetřovali „poraněného“ spolužáka.

Díky znalostem první pomoci mohou žáci zachránit život kamarádovi nebo neznámým lidem.

                                                                                                                         PhDr. Jitka Martincová