Soutěž Bible a my

Datum: 
Pondělí, 9. Prosinec 2019 - 18:00

V měsíci říjnu proběhlo na naší ZŠ školní kolo soutěže Bible a my. V I. kategorii (I. stupeň) se s biblickými otázkami na téma „Ježíšovy zázraky v Markově evangeliu“ nejúspěšněji potýkali a do okresního kola postoupili P. Julinek a V. Holacká. Ve II. kategorii (6., 7.roč.) test školního kola na téma „Ester“ nejlépe zvládli E. Lukešová a D. Dobrucký. Ve III. kategorii (8., 9. roč.) tématem „Apoštolové Petr, Jakub a Jan v evangeliích a skutcích apoštolů“ nejsnadněji prošli M. Bílek a V. Macková. Za pomoc velice děkuji panu faráři M. Slatinskému.

Ve středu 27. 11. 2019 se v prostorách Ekocentra Trkmanka uskutečnilo 22. okresní kolo soutěže. Účastnili se jej nejúspěšnější řešitelé školního kola ze čtrnácti škol okresu Břeclav (z toho tři střední školy). Celkem jsme přivítali ve Velkých Pavlovicích 71 soutěžících. Do finále mohlo na základě výsledku testu dojít v každé ze čtyř kategorií šest žáků, což se ze ZŠ Velké Pavlovice podařilo Pavlu Julinkovi. Do finále vstoupil z prvního místa a nakonec se umístil na místě druhém. Letos do celostátního kola v Olomouci (20. 3. 2020) postupují jen vítězové kol okresních. Pavlovi tímto blahopřejeme ke skvělému výsledku a všem našim zástupcům děkujeme za reprezentaci naší školy.

Přednáškou a zajímavým povídáním zpestřil chvíle čekání na opravení písemného testu pan Ing. Vratislav Nakvasil, Ph. D. s poutavým vyprávěním o včelách.

Děkuji všem sponzorům – ZŠ Velké Pavlovice, Městu Velké Pavlovice, Ekocentru Trkmanka, Šlechtitelské stanici vinařské (dárkové balíčky pro finalisty – sirup, pití, med), Pekařství Pešák (vynikající pečivo), Vinařství PROQIN (vína pro lektory), P. L. Salčákovi, A. Slavíkové (keramické pozornosti). I díky nim proběhlo okresní kolo v příjemné atmosféře a přátelském duchu. Věřím, že i za rok se při okresním kole ve Velkých Pavlovicích setkáme.

Mgr. Jiří Slavík, koordinátor okresního kola