Výtvarná výstava

Datum: 
Pondělí, 4. Prosinec 2017 - 9:50

V rámci dne otevřených dveří proběhla na druhém stupni výstava výtvarných prací žáků 7. – 9. tříd. Mohli jste si prohlédnout několik výtvarných technik, které si žáci během školního roku vyzkouší. Jsou to techniky jak tradiční, tak techniky originální, takové, které v žácích rozvíjí fantazii a které možná žákům výtvarné umění v dnešní době více přibližují.