Zápis do 1. třídy

Datum: 
Pondělí, 18. Únor 2013 - 7:25

Ve čtvrtek 7. 2. 2013 proběhl na naší škole zápis dětí do prvního ročníku příštího školního roku 2013/2014. Zápis dítěte do školy vnímají všichni rodiče jako mimořádnou událost v životě svého dítěte, protože nástupem do školy mu končí bezstarostné dětství a začíná školní život plný práce a povinností. My učitelé zase považujeme tento den za velmi důležitý pro vývoj naší školy.     

Zatímco maminky a tatínkové budoucích prvňáčků sepisovali všechny potřebné administrativní údaje, děti plnily rozmanité úkoly: kreslily obrázek, recitovaly básničky, počítaly, třídily obrázky, písmena a barvy. Tyto aktivity jsou klasickým testem školní zralosti. Na základě výsledků pak škola rozhoduje o přijetí žáka do první třídy, nebo může rodičům doporučit odklad školní docházky jejich dítěte.                                                                                          Budoucí školáčci dostali dárečky od žáků pátých ročníků a pamětní list, který jim bude tento slavnostní den připomínat. Všechny děti za jejich výkony moc chválíme a těšíme se na ně v příštím školním roce.

Za kolektiv učitelek 1. stupně ZŠ

Mgr. Miroslava Fišerová