Zápis do 1. třídy

Datum: 
Úterý, 11. Únor 2014 - 14:15

   Ve středu 5. 2. 2014 proběhl na naší škole zápis dětí do prvního ročníku školního roku 2014/2015.  Začátek školní docházky vnímají všichni rodiče jako mimořádnou událost v životě svého dítěte, protože nástupem do školy mu končí bezstarostné dětství a začíná školní život plný práce a povinností. My učitelé zase považujeme tento den za velmi důležitý pro vývoj naší školy. Zatímco maminky a tatínkové budoucích prvňáčků sepisovali všechny potřebné administrativní údaje, děti plnily rozmanité úkoly: kreslily obrázek, recitovaly básničky, počítaly, třídily obrázky, písmena a barvy. Tyto aktivity jsou klasickým testem školní zralosti. Na základě výsledků pak ředitel školy rozhoduje o přijetí žáka do první třídy nebo může rodičům doporučit odklad školní docházky jejich dítěte. Každý budoucí školáček dostal malý dáreček, který pro něj vyrobili žáci pátých ročníků, a pamětní list jako upomínku na tento významný den. Všechny děti za jejich výkony moc chválíme a těšíme se na ně v příštím školním roce.
     Pro děti, které budou v příštím školním roce první třídu navštěvovat, organizuje naše škola přípravný kurz Školička. Zde se budou děti ve čtyřech lekcích hravou formou připravovat na výuku čtení, psaní a počítání. Přínosem pro budoucí prvňáčky bude jistě i seznámení se školním prostředím. S pocitem jistoty a sebedůvěry tak mohou v září vykročit na dlouhou cestu za poznáním.

Za kolektiv učitelek 1. stupně ZŠ

Mgr. Miroslava Fišerová