Podlahy - PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PODÁNÍ NABÍDEK

Typ: 
Veřejná zakázka

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 31.5.2018 do 10:00 hod

V dokumentaci je i SoD