Podlahy-Zadávací dokumentace

Typ: 
Veřejná zakázka
Dokument: 

Zadávací dokumentace - VŘ "Oprava a revitalizace podlahy tělocvičny ZŠ Velké
Pavlovice".

Včetně Příloh:

1) Čestné prohlášení - finance

2) Čestné prohlášení - základní kvalifikace

3) Krycí list