Konec školního roku 2012/2013

Děkuji rodičům žáků Základní školy Velké Pavlovice za  příkladnou spolupráci a podporu školy v průběhu školního roku 2012/2013. Poděkování též patří Městu Velké Pavlovice - zřizovateli školy, za podporu rozvoje školy a realizace nových aktivit; členům o.s. Domino a sponzorům za finanční podporu akcí pořádaných základní školou.

Za kvalitně odvedenou  práci děkuji všem pedagogickým i provozním zaměstnancům školy.

Krásné prožití prázdnin a mnoho elánu do následujícího školního roku 2013/2014 přeje RNDr. Ludvíik Hanák, ředitel školy