Pozdní příchody do školy

Podle školního řádu jsou žáci povinni přijít do školy tak, aby byli 5 minut před začátkem hodiny, tedy v 7.50 h, připraveni na výuku ve třídě. Vzhledem k častým pozdním příchodům se bude budova školy od pondělí 4.4. zamykat v 7.50 h. Žáci, kteří přijdou  pozdě, půjdou do školy bočním vchodem, kde budou jejich pozdní příchody evidovány. Opakované pozdní příchody se pak budou řešit se zákonnými zástupci. Každá nepřítomnost v hodině se musí omlouvat zákonným zástupcem.