Modernizace infrastruktury ZŠ Velké Pavlovice

Předmětem projektu "Modernizace infrastruktury ZŠ Velké Pavlovice" jsou stavební úpravy a pořízení zařízení a vybavení v rámci vybraných klíčových kompetencí IROP. K hlavním aktivitám projektu patří modernizace dvou stávajících učeben (odborná učebna fyziky a chemie a odborná jazyková učebna), zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu a zajištění bezbariérové dostupnosti dotčených odborných učeben. Projekt je finančně podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).