Projektový den „Roboti“

Datum: 
Pátek, 6. Říjen 2023 - 14:35

Ve dnech 27. a 29. září navštívili naši školu lektoři ze vzdělávacího centra Smart Bricks, kteří uspořádali pro žáky 5., 7. a 9. ročníků nezapomenutelný projektový den. Tato událost přinesla do prostředí vzdělávání výjimečnou zkušenost spojenou s technologiemi, programováním a robotikou.

Cílem projektového dne bylo nejen představit žákům svět robotiky, ale také je motivovat k tomu, aby sami zkoumali, tvořili a objevovali. Celý den byl plný interaktivních aktivit, které umožnily všem účastníkům prakticky poznat svět robotiky a programování. Za pomoci jedinečných vzdělávacích setů od LEGO® Education, z nichž některé zakoupila naše škola, měli žáci za úkol sestrojit vlastního funkčního robota. Takto složitý úkol vyžadoval trpělivost, kreativní a logické myšlení a týmovou spolupráci. Výsledky své práce pak představili svým spolužákům.

Projektový den nebyl jen zábavnou akcí, ale také inspirací pro budoucí generace. Žáci mohli vidět, že svět technologií a robotiky je pro ně dosažitelný a že mohou hrát aktivní roli v jeho vývoji. Událost jako tato může otevřít dveře budoucím kariérám v oblasti vědy, inženýrství a matematiky.

Za žáky a učitele děkuje

Ing. Pavel Hanzálek