Fyzika

Zkratka: 
F

Charakteristika a cíle

Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje vzdělávací obory Fyziku, Chemii, Přírodopis, Zeměpis a Environmentální výchovu. Důraz je kladen na pozitivní vztah žáka k přírodovědným předmětům.Počet vyučovacích jednotek

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

2

2

2

2Podmínky pro výuku

Pro výuku fyziky máme na škole vytvořeny podmínky na dobré úrovni. Máme odbornou pracovnu F a kabinet vybavený na odpovídající úrovni. Až na malé výjimky probíhá výuka v pracovně.