Německý jazyk

Zkratka: 
Nj

Charakteristika a cíle

Vyučovací předmět poskytuje základní předpoklad pro komunikaci žáků v rámci německy mluvících zemí. Vyučovací předmět má časovou dotaci dvě hodiny týdně. Důraz je kladen na pozitivní vztah žáka k cizímu jazyku. Žáci se musí naučit vnímat německý jazyk a rozvíjet jazykové dovednosti.Počet vyučovacích jednotek

7. ročník

8. ročník

9. ročník

2

2

2Podmínky pro výuku

Výuka německého jazyka probíhá v běžné učebně nebo v učebně výpočetní techniky.