Přírodopis

Zkratka: 

Charakteristika a cíle

Patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda /F,Ch,Př,Z/. Důraz je kladen na zkoumání přírodních faktů a metod poznávání, na zapojení žáka k šetrnému chování k přírodním systémům a k odpovědnému chování k vlastnímu zdraví i ostatních.Počet vyučovacích jednotek

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

2

2

2

1Podmínky pro výuku

Výuka je realizována v odborné učebně přírodopisu, vybavené informačními zdroji, obrazovými materiály a praktickými pomůckami.