Anglický jazyk

Zkratka: 
Aj

Anglický jazyk

Charakteristika a cíle

Výuka anglického jazyka na 1.stupni ZŠ tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání. Výuka anglického jazyka na 2. stupni ZŠ poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa. Důraz je kladen na pozitivní vztah žáka k cizímu jazyku.Počet vyučovacích jednotek

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

1

1

4

3

4

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

4

4

4

4Podmínky pro výuku

Výuka probíhá v kmenových třídách, nebo v pracovně cizích jazyků. Početné třídy jsou děleny na skupiny.