Aktuality

Školní jídelna bude vařit i v době od 19.10. do 23.10. V tomto týdnu se bude vařit 1 jídlo. Pokud budou mít žáci zájem o obědy, musí být přihlášeni za těchto podmínek:

1) do 8.00 h odevzdají na vozík před kancelář ŠJ řádně označený jídlonosič s čipem

2) vyzvednou si ho od 11.00 do 13.00 h na tomtéž místě

Od středy 14.10.2020 do pátku 23.10.2020 budou žáci 1. stupně i 2. stupně ZŠ vyučováni distančně (dálkově). Žáci zůstávají doma, plní zadané úkoly v systému pro řízení výuky Google Classroom.  V týdnu od 19.10. do 23.10. budou mít i online výuku dle rozvrhu, který všichni obdrželi (žáci 8.a 9. ročníků mají online výuku i v tomto týdnu).

Ve dnech 26. 10. a 27.10. 2020 je dle usnesení vlády zakázána osobní přítomnost žáků ZŠ na vzdělávání. Na tyto dny jsou opatřením MŠMT stanoveny dny volna. V těchto dnech nebude probíhat ani distanční vzdělávání, nebude v provozu školní jídelna ani školní družina.

Od středy 14.10. nebude v provozu ani školní družina.

                                                             Mgr. H. Buryová, zástupce ředitele školy

Školní jídelna  bude vařit do konce tohoto týdne. Objednané obědy budou od středy 14.10. všem žákům odhlášeny. Pokud budou mít žáci zájem o obědy, a to od 14.10. do 16.10. 2020, musí být znovu přihlášeni za podmínek, že:

1) do 8.00 h odevzdají na vozík před kancelář ŠJ řádně označený jídlonosič s čipem

2) vyzvednou si ho od 11.00 do 13.00 h na tomtéž místě.

V týdnu od 12.10. do 16.10. budou 8. a 9. ročníky vyučovány distančně (dálkově). Žáci zůstávají doma, budou mít i online výuku dle rozvrhu, který všichni obdrželi.

Žáci 6. a 7. ročníků se v týdnu od 12. 10 do 16.10. vzdělávají prezenčně (chodí do školy) podle běžného rozvrhu.

V týdnu od 19.10. do 23.10. se budou distančně vzdělávat 6. a 7. ročníky, 8. a 9. ročníky budou chodit do školy podle běžného rozvrhu.

Ve dnech 26. 10. a 27.10. 2020 je dle usnesení vlády zakázána osobní přítomnost žáků ZŠ na vzdělávání. Na tyto dny jsou opatřením MŠMT stanoveny dny volna. V těchto dnech nebude probíhat ani distanční vzdělávání, nebude v provozu školní jídelna ani školní družina.

V době distanční výuky školní jídelna umožní žákům odběr obědů v rámci školního stravování ve stanovenou dobu, a to pouze do jídlonosičů. Ostatním žákům budou na dobu distanční výuky obědy odhlášeny.

Kroužky SVČ se budou otvírat až na začátku listopadu dle mimořádných opatření. Stejně tak se odkládá začátek výuky náboženství.

12.10.
Pondělí
Doba letních prázdnin utekla jako voda a pro všechny děti školou povinné nastal začátek nového školního roku. Brána školy se otevřela a současně s ní pro naše nejmladší děti i školní družina. Ve...
6.10.
Úterý
V základní škole se stalo již po několik let zvykem začínat školní rok vždy velkou akcí, a to sběrem starého papíru. Nebylo tomu jinak i letos. Ve čtvrtek 24. září 2020 proběhlo první kolo ve...
6.10.
Úterý
V letošním školním roce 2020/2021 nastoupilo do naší Základní školy Velké Pavlovice 32 prvňáčků, kteří byli rozděleni do dvou tříd. Třídními učitelkami se staly PhDr. Jitka Martincová a ...
6.10.
Úterý
V naší škole je již několikaletou tradicí zapojovat se do řady sběrových aktivit. Podle délky trvání je můžeme představit asi takto: Sběr starého papíru – probíhá na naší škole každý druhý měsíc....
3.3.
Úterý
28. 2. 2020 v rámci tělesné výchovy si změřili své výkony ve šplhu žáci 2. a 3. ročníků. Výsledky: Kategorie 3. ročníků – dívky  1. místo Nela Herzánová (8.52s)      ...
3.3.
Úterý
Naši čtvrťáci si díky České spořitelně založili firmu. Jejich průvodci jim nejdříve ukázali banku pomocí virtuální reality, přístroj na kontrolu ochranných znaků bankovek a různé měny. Žáci plnili...
24.2.
Pondělí
Ve čtvrtek 13.února 2020 se pro děti 1.stupně konal hudební a rytmický workshop – bubnování na drumbeny. Pan Zdeněk Roller si s sebou přivezl něco kolem 40 drumbenů, na které se děti učily vybubnovat...
14.2.
Pátek
Do osnov naší školy je ve 4. a 5. ročníku zahrnut volitelný předmět Věda je hra. Děti se zde neučí jen o vědě a experimentech, ale seznamují se také např. s různými nemocemi, zdravotními postiženími...
9.2.
Neděle
V letošním školním roce 2019/2020 pořádala Základní škola ve Velkých Pavlovicích 69. ročník okresního kola matematické olympiády. V kategorii 9. ročníků soutěžili nejen žáci základních škol, ale i...